بررسی سوابق سایت کوین ها

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی سوابق سایت سکه های مجازی قابل استخراج وغیر متمرکز رده اول جدول

برای مشاهده منبع روی هر کدام از تصاویر کلیک کنید

 

Bitcoin     

        Etherum    

          Bitcoin Cash

        Litecoin

       Dash

Monero

 

Bitcoin Gold

 

Etherum classic

 

 

Z.Cash  

 

H.Cash

 

Bytecoin

   

با توجه به مطالب بالا و لینک های منبع بررسی سایت ها متوجه میشویم که در سال 2009 که بیت کوین ابداع شده و دامنه سایت آن  ثبت شده دامنه کوین بعدی در سال 2012 با نام بایتکوین دراینترنت ثبت شده است و کوین های بعدی دامنه آنها به غیر از دش در سال های بعد از بیت کوین و بایت کوین ثبت شده است کوین دش هم به دلیل اینکه قبل از بیتکوین ثبت شده و احتمالا سایت دیگری، به غیر از ارزهای دیجیتال بوده است. زیرا مبدع ارز دیجیتال، بیت کوین بوده است و قبل از آن ارز دیجیتال پا به عرصه بازار نگذاشته بوده است

NEXT GENARATION CRYPTOCURRENCY
2012-2018 The First Private Untraceable Cryptocurrency
Bytecoin.org
support@bytecoin.org
TELEGRAM:@iranbytecoin
ارتباط با ما در تلگرام : @IranBCNadmin